ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ (Μέρος 1)

Σε προηγούμενο άρθρο μου, είχα χαρακτηρίσει το νέο αυτό ιό [...]